V pátek 26.října se sešlo v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice na 150 odborníků z řad fyzioterapeutů, lékařů, ergoterapeutů , protetiků a sester na tradičním Střešovickém podzimu. Odborná konference, pořádaná oddělením rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN, letos nabídla přednášky zaměřených na klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci amputovaných pacientů.

Po úvodní přednášce doc. PaeDr. MUDr. Jana Kálala, CSc., věnované historickému vývoji problematiky amputovaných u nás i ve světě, následovala sdělení odborníků z 10 pracovišť České republiky i Rakouska. Výměna zkušeností odborníky,  kteří tvoří multidiprofesní týmy, doplněná možností diskuzí s pacienty amputáři, byla účastníky shledána za velmi přínosnou.

Jedním s demonstrovaných byl novodobý vojenský veterán, který přítomným předal své osobní zkušenosti s procesem návratu do běžného života pacienta, který utrpěl mnohočetná  poranění.

Mobilita je v každém věku důležitou součástí kvality našeho života. Firma Otto Bock, generální partner konference, pracuje již více než 90 let na tom, aby si amputovaní pacienti  udrželi  mobilitu nebo ji znovu získali. Motivace  pacientů spočívá v tom, že chtějí vidět svět očima lidí, kterým pomáhají svými produkty, a tím zlepšovat kvalitu jejich života.