e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Diabetologické centrum ÚVN (DC) bylo oficiálně ustanoveno v dubnu 2009 po schválení Výborem České diabetologické společnosti. DC představuje specializovaný funkční celek zajišťující komplexní péči o nemocné s diabetes mellitus a jeho komplikacemi, včetně přidružených poruch metabolismu a výživy, a to jak v rámci diagnostiky a prevence, tak po stránce terapeutické. Specializovanou péči poskytujeme ve sféře hospitalizační i ambulantní.

Lůžková část DC je zajištěna v rámci Interní kliniky 1.LF UK a ÚVN lůžky intermediární metabolické a nutriční intenzivní péče a  8 diabetologickými lůžky Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu (oboje budova A7 2.p.).

Ambulantní část tvoří diabetologické ambulance, vysoce specializované edukační centrum, ambulance podiatrická, ambulance pro poruchy metabolismu a výživy a ambulance pro klinickou dietologii.
DC úzce spolupracuje v rámci ÚVN s dalšími specializovanými klinickými pracovišti (vedle jednotlivých oddělení Interní kliniky zejména s endokrinologickou, angiologickou a cévně-chirurgickou ambulancí), dále s Neurologickým oddělením, Oční klinikou, Klinikou infekčních nemocí, Oddělením klinické psychologie i s jednotlivými pracovišti komplementu (Radiodiagnostické oddělení, Centrální laboratoře ÚVN).

V rámci DC probíhá pregraduální výuka studentů 1.LF UK a postgraduální výuka lékařů v přípravě k atestacím. Zaměstnanci DC se účastní řešení výzkumných projektů probíhajících v ÚVN, včetně aktivní prezentace výsledků na významných domácích i zahraničních odborných konferencích a vlastní publikační aktivity.

 

Ambulance diabetologie

Zajišťuje standardní péči o pacienty s diabetem a metabolickým syndromem. Z pozice DC funguje ambulance i pro pacienty léčené inzulínovou pumpou a jinými novými léčebnými metodami.

 

Edukační ambulance DC

Zajišťuje vzdělávání nemocných s cukrovkou a jejich rodin. Probíhá dle dohody individuálně či skupinově. Základem činnosti je podrobné informování pacientů o samotném onemocnění se zvláštním zaměřením na akutní a chronické komplikace a praktická výuka aplikace inzulínu pery, případně obsluha inzulínové pumpy a monitorace glykémií osobním glukometrem.

 

Podiatrická ambulance

Zajišťuje péči o diabetiky se syndromem diabetické nohy (SDN), tj. o pacienty s postižením povrchových či hlubokých tkání dolních končetin od kotníku dolů (otlaky, vředy, amputace končetin...). Tyto komplikace patří v současné době mezi nejzávažnější a nejobávanější při onemocnění cukrovkou všech typů. Systém péče zahrnuje: vyšetření diabetiků se SDN, či rizikem jeho vzniku, poskytování komplexní péče a informací jak v rámci prevence, tak v rámci léčby již vzniklých defektů nohou. Léčba je velmi často náročná a dlouhodobá a vyžaduje aktivní spolupráci pacienta i jeho blízkých.

 

Ambulance pro poruchy výživy a metabolismu

Zajišťuje péči o diabetiky a dále o pacienty s poruchami výživy různého původu. Diabetickou dietu, jejíž principy vycházejí ze standardů České diabetologické společnosti, řadíme k základním opatřením při léčbě cukrovky. Ambulance poskytuje možnost konzultace a edukace s odbornými nutričními terapeutkami DC. Část ordinačních hodin zajišťují  lékaři-nutriční specialisti, kteří řeší ve spolupráci s nutričními terapeuty problematiku malnutrice. Na základě vyhodnocení stavu výživy je poskytována enterální nutriční terapie, u vhodných případů je realizována domácí parenterální výživa. V rámci DC pracuje taktéž obezitolog, který se zabývá problematikou obézních pacientů nejen s diabetem a metabolickým syndromem, v úzké spolupráci s centrem pro chirurgické řešení obezity ÚVN.

 

Vedoucí lékař DC ÚVN: as. MUDr. Svatopluk Solař
Lékaři DC ÚVN: as. MUDr. Jarmila Jirkovská, as. MUDr. Johana Venerová, as. MUDr. Eva Vernerová. MUDr. Kateřina Herdová, MUDr. Vendula Havrlantová,  MUDr. Lenka Vedralová, MUDr. Monika Nývltová
Edukační sestra: Gabriela Tomášková DiS, Bc. Dana Vítová
Nutriční terapeuti: Mgr. Petra Přibylová (tč. MD), Jaroslava Janková
Podiatrická sestra: Libuše Fialová
Obezitologická sestra: Alena Fričová