Vedoucí lékař:

Odborné poradny:

MUDr. Silvia Sičáková
MUDr. Klára Samková

Konzultace s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce - Leksellův gama nůž: MUDr. Ladislav Nováček

  • Kompletní spektrum nejmodernější diagnostiky a terapie
  • Špičkové přístrojové vybavení
  • Superkonziliární pracoviště s celostátním rozsahem


Konzultace v glaukomovém centru:

  • je možno zaslat výpis ze zdravotní dokumentace nebo žádanku/doporučení ošetřujícího očního lékaře
  • po posouzení naléhavosti stavu a kapacitních možností specialistů Vám bude nabídnut termín vyšetření