Seznam článků

Metodické opatření MZd ČR Č.j.15288/97/OZP/2-3/1-10. 4.1997

Předmět činnosti transfúzní služby:

  • dárcovská politika spolupráce při jejím prosazování

Principy činnosti:

  • z důvodů zdravotních, etických i právních je usilováno o dobrovolné bezplatné dárcovství krve, přičemž se vychází z definice "dobrovolného bezplatného dárcovství krve" přijaté Federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce a doporučení Rady Evropy č.88.
  • darování krve nebo jejích složek je považováno za úkon v obecném zájmu

Na závěr po přehledu právnických citací o úkonu ve veřejném zájmu a dárcovství krve proveďte prosím srovnání s definicí bezpříspěvkové dárcovství krve tak, jak ji přijala Liga společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce a jak byla publikována v rámci přijatý zásad krevní politiky ČČK začátkem tohoto roku:

Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plasmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s BDK slučitelné. (definice formulovaná Mezinárodní ligou ČK a ČP)