Seznam článků

 Dnes se odběr trombocytů provádí výhradně pomocí separátorů, zpravidla separátorů kontinuálních se dvěma žilními přístupy. Separátorové krevní destičky se používají zejména pro pacienty s útlumem krvetvorby po radikální protinádorové léčbě cytostatiky a ozařováním a pro pacienty v průběhu transplantace kostní dřeně.
Jeden odběr trvá zhruba 1,5 hodiny a provádět se může 1 x za 2 týdny, nejvýše pak 4 - 8 x za rok.