Seznam článků

 

A3 Umístění: budova A, vchod A3 pro dárce krve

Výzva pro dárce krve - ÚVN Praha, OS Mělník, OS Louny, OS Jilemnice
Vážení dárci, pokud vám čas a zdravotní stav dovolí, přijďte darovat krev. Dostavte se bez objednání v pracovní den a pracovní dobu daných pracovišť.
Vaší pomoci si velmi vážíme.

Typy odběrů:

Odběry plné krve

Běžný způsob darování krve, kdy se odebere 450 ml plné krve během 5-10 minut. Odebraná krev se následně rozdělí na erytrocyty (červené krvinky) a plazmu. Odběry jsou plně monitorovány na speciálních odběrových vahách, které mj. zaručují dokonalé promísení odebírané krve s protisrážlivým a konzervačním roztokem.

Odběry krevních složek metodou přístrojové aferézy :
Dvojitá erytrocytaferéza

(Odběr 2 jednotek erytrocytů - červených krvinek- s návratem plazmy, tj. celkový odebraný odběr je shodný jako při odběru plné krve. Odběr trvá do 40ti min., započítává se jako 2 odběry, darovat tímto způsobem je možné 3x ročně v intervalu 4 měsíců.). Tuto moderní odběrovou metodu provádíme na separátorech krevních složek Haemotetics MCS+, v odběrovém středisku Louny je separátor Fenwal Alyx. Tyto odběry jsou určeny pro získávání erytrocytů nedostatkových krevních skupin, zejména 0 negat. , případně dalších podle aktuální potřeby.

Přístrojová plazmaferéza

(Odběr 660 ml plazmy, tj. tekuté součásti krve s návratem erytrocytů - červených krvinek). Odběr trvá cca 30 min., započítává se jako 1 odběr, darovat tímto způsobem je možné v intervalu 14 dnů. K darování plazmy zveme dárce všech krevních skupin.

Odběrové dny

(kdy mohou dárci krve u nás darovat krev nebo její složky)

Důležité kontakty:

Funkce
Jméno
telefon
E - mail
Budova
Kartotéka dárců krve Jaroslava Čechová,
Tereza Konupková
973 203 217 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A3
Lékař MUDr. Martin Marek 973 203 207 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. A3
Odběrové středisko Louny Renata Držálková  415 620 236   NsP Louny
Odběrové středisko Jilemnice Olga Černovská 481 551 159   MMN Jilemnice
Odběrové středisko Mělník Blanka Siudová 601 362 328   OOP Mělník -Podolí

 ImageNejprve musí začít každý u sebe. Darování krve je veskrze lidský čin, kdy při vědomí, že lidská krev je dosud (a ještě dlouho bude) nenahraditelnou tekutinou, nutnou k navrácení zdraví a záchraně životů, by rozhodování o tom, zda krev darovat nebo ne, nemělo být příliš složité.

Důležitým rozhodovacím kritériem jsou samozřejmě zdravotní a věkové limity pro dárcovství krve a také dostupnost transfuzní stanice nebo odběrového střediska dárců krve. V následujících řádcích chceme všem potenciálním dárcům toto rozhodování ulehčit.

Na OHBKT ÚVN se lze přihlásit i do registru dárců kostní dřeně. Pro zájemce o podrobné informace doporučujeme navštívit www.kostnidren.cz.


Kritéria způsobilosti dárce:

ImageZpůsobilost dárce krve a jejích složek posuzuje lékař při splnění základních předpokladů k dárcovství a to na základě rozboru anamnézy (zdravotní minulosti dárce), základního lékařského vyšetření a laboratorního vyšetření. V případě pochybnosti o způsobilosti dárce se vyšetření rozšíří.

Darovat krev v ČR může každá zdravá osoba ve věku 18 - 65 let, prvodárce do 60 let. Dárce nemusí být občan ČR, ale měl by zde mít povolení k dlouhodobému pobytu (min. 3 měsíce) a v každém případě s ním musí být možná dobrá komunikace v češtině nebo s jeho tlumočníkem. Komunikace možná i v jiném jazyce po předchozí domluvě přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Dárce musí mít k odběru platný průkaz totožnosti s fotkou a platné veřejné zdravotní pojištění v ČR nebo EHIC – European Health Insurance Card vydanou v ČR nebo jiný průkaz pojištění vydaný veřejnou zdravotní pojišťovnou v ČR nebo náhradní certifikát veřejného pojištění v ČR.

Odběrzy krve skupiny cizinců větší než 5 osob nutno předem domluvit přes mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Darovat krev nemohou osoby, které v minulosti prodělaly infekční žloutenku, zejména typu B nebo C, syfilis, tuberkulosu, břišní tyfus, některé tropické choroby. Po jiných infekčních chorobách jsou z dárcovství vyřazeny pouze dočasně (1 - 2 roky po úzdravě) - např. infekční žloutenky typu A, infekční mononuklesoa, brucelosa, boreliosa, kapavka a pod. Při neinfekčních chorobách různých orgánů (srdce, plíce, trávicí trakt, ledviny, játra a pod) jsou dárci zpravidla vyřazování dočasně nebo trvale, podle závažnosti onemocnění. V každém případě nemohou darovat krev osoby s nádorovým postižením. Po chirurgických výkonech je možné darovat krev podle závažnosti zpravidla do 6ti měsíců. Trvale vyřazeni jsou dále lidé s cukrovkou, těžkými formami alergie, lidé trpící epilepsií, hemofilici a osoby, které byly v minulosti léčeny hormony hypofýzy (podvěsku mozkového ) - např. růstovým hormonem..

Z dárcovství jsou též vyloučeny osoby ze skupin se zvýšeným rizikovým chováním, zejména vzhledem k nákaze HIV, jako jsou osoby provozující prostituci, závislé na drogách a alkoholu, ale též muži, kteří provozují vzájemný pohlavní styk.

Podle současných pravidel ženy mohou darovat plnou krev nejvýše 4 x do roka a muži 5 x do roka, nejkratší interval mezi odběry je 8 týdnů. Jeden odběr plné krve činí 450 ml.

Věková ani anamnestická kritéria se nerespektují u dárců vlastní krve, tj. krve na autotransfuzi. Zde jediným kriteriem je vlastní schopnost dárce krev si darovat, tj. aby odběr krve dárce - pacient snesl.

Co se týče odběrů plazmy metodou plazmaferézy, tak zde pro výběr dárců platí stejná pravidla jako pro dárce plné krve, rozdílná je pouze četnost odběrů, která se řídí celkovým objemem odebrané plazmy za rok, tj. max. 25 l plazmy za rok. Při jednom odběru se odebírá 600 - 850 ml plazmy a doporučený interval mezi 2ma odběry plazmy jsou 2 týdny. Minimální interval mezi odběrem plazmy a následným odběrem plné krve jsou 2 dny, v opačném pořadí pak 1 měsíc.

Odběry buněk na separátoru, jmenovitě krevních destiček, se mohou provádět nejvýše 2 za týden, celkový počet odběrů nemá přesahovat 48 za rok.

Odběr červených krvinek metodou dvojité erytrocytoferézy je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva hemoglobinu, hmotností dárce 70 a více kg a počtem takových odběrů minimálně 3 x za rok, s minimálním intervalem 4 měsíce


 

Přehled odběrů v jednotlivých odběrových centrech a výjezdních místech

Výzva pro dárce krve - ÚVN Praha, OS Mělník, OS Louny, OS Jilemnice
Vážení dárci, pokud vám čas a zdravotní stav dovolí, přijďte darovat krev. Dostavte se bez objednání v pracovní den a pracovní dobu daných pracovišť.
Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

 

Praha

Adresa ÚVN - OHKT, U Vojenské nemocnice 1200, Praha
Kontakt Kartotéka tel. 973 203 217
Odběrové dny
Plná krev PO - PÁ 7.00 - 10.30 (bez objednání)
Plazmaferézy PO - PÁ 7.00 - 13.00 (objednaní)
AUTOTRANSFUZE PO - PÁ 11.00 - 12.00
  • Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky)

 

Louny

Adresa NsP Louny, Rybalkova ul., 440 01 Louny
Kontakt Kartotéka tel. 415 620 236
Odběrové dny
Plná krev PO, ST 7.00 - 9.30
Plazmaferézy PO, ST, ČT 7.00 - 12.00
  7.00 - 11.00
  • Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky).
  • Dárci na odběr plné krve bez omezení.

 

Jilemnice

Adresa Masarykova městská nemocnice Jilemnice, Metyškova ul. 465, 514 15 Jilemnice
Kontakt Kartotéka tel. 481 551 159
Odběrové dny
Plná krev ÚT 7.00 - 9.00
Plazmaferézy ST, ČT, PÁ 7.00 - 10.00
  • Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky).
  • Plná krev - pouze dárci pozvaní pomocí SMS nebo prvodárci.

 

Mělník

Adresa

Nemocnice Mělník, Budova OPP Podolí
Pracoviště Podolí, Bezručova 715

Kontakt Kartotéka tel. 601 362 328
Odběrové dny
Plná krev ÚT, ČT 7.00 - 10.00
pouze plazmaferézy ÚT, ČT 10.00 - 11.00
pouze plazmaferézy ST, PÁ 7.00 - 11.00
  • Dárci na plazmu se objednávají pomocí objednávkového systému (nebo telefonicky).
  • Plná krev - zvaní dárci.

Výjezdy:

Listopad 2019
Praha ČEZ Praha 4, Duhová 1 7.30 - 12.00 5. 11.
Praha USA Ambasáda USA 7.45 - 11.00 8. 11.
Praha Metrostav Koželužská, Praha 8 8.00 - 11.45 15. 11.
Poděbrady Poděbrady-úřad náměstí - Pentagon 7.45 - 11.30 19. 11.
Praha O2 Gamma Na Brumlovce, Praha 4 7.45 - 11.30 26. 11.

ImagePřed odběrem krve nebo jejích složek není vhodné 24 hod předem pít ve větším množství alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon a pod.).

Na druhou stranu není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, např. ráno je dobrá lehká netučná snídaně, a zejména dostatek tekutin.

K odběru je nutné si přinést s sebou průkaz totožnosti, opakovaní dárci by neměli zapomenout legitimaci dárce krve.


Postupy při odběrech dárců krve:

Uvedeme si obecně používané postupy při odběrech dárců plné krve, protože speciálním odběrů, zejména plazmaferézám, bude věnována samostatná kapitola.

ImageDárce, který se dostaví na transfuzní oddělení, se nejprve zaregistruje v kartotéce. Pokud dosud krev nedaroval (nebo nedaroval na dotyčné transfuzní stanici), vyplní si podrobný dotazník, je mu zavedena karta a je zadán do počítačového systému. Na některých pracovištích je dárce evidován pouze počítačem a papírové karty vůbec nevedou. Dále musí dárce podepsat tzv. "informovaný souhlas", tj. že souhlasí s provedením odběru, předepsaných vyšetření, že byl o celé proceduře řádně poučen a že souhlasí s tím, aby byl zařazen do národního registru dárců krve. Dále dárce potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění, zejména AIDS (tj. provozování prostituce, narkomanie, homosexualita a pod.). Bez podepsání tohoto informovaného souhlasu nemůže nikdo krev darovat.

V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu vyšetření - je mu proveden odběr ze žíly nebo z prstu na krevní obraz (kontroluje se zejména hodnota červeného krevního barviva - hemoglobinu) a dárci je změřena tělesná teplota.

S výsledky laboratorních testů jsou pak dárci zváni na vyšetření lékařem, který dárci změří tlak a puls a provede základní zběžné vyšetření a - to zejména - provede zhodnocení vyplněného dotazníku, tj. anamnézy. Je - li dárce způsobilý, poznamená to lékař do karty nebo do počítače a dárce může být odebrán. V opačném případě je též proveden záznam a lékař dárci doporučí další postup a informuje jej, jsou-li důvody vyřazení trvalé nebo dočasné a za jakých podmínek bude moci eventuelně krev v budoucnu darovat.

V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je zpravidla dárcům podáváno malé občerstvení, jako čaj a pečivo. Jinak platí zásada, že na odběry by neměli dárci chodit nalačno, zejména ráno je vhodná lehká snídaně a hlavně se předem dostatečně napít. Jediné omezení, na které jsou dárci upozorňováni je, že den před odběrem by neměli jíst nic tučného a pít ve větším množství alkohol.

Vlastní odběr pak provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní místnosti. Odběry s provádí zásadně do plastových vaků, které jsou na jedno použití. Zpravidla se nejedná o jednoduché vaky (ty se používají pouze na autotransfuze), ale o celé systémy troj, čtyř i vícečetných vaků, které jsou navzájem napojeny hadičkami a hadička vedoucí od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že celý proces odběru a zpracování krve se děje tzv. uzavřeným způsobem, kde jediný kontakt ze zevním prostředím je vpich jehly do žíly dárce.

Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut. Protože v odběrovém vaku je 50 ml antikoagulačního roztoku, který slouží k zabránění srážení odebrané krve, je potřeba během odběru vak míchat, aby došlo k dokonalému promísení antikoagulans s odebíranou krví. To je možné provádět manuálně nebo pomocí speciálních odběrových vah, na které se vloží odběrový vak. Váhy po zahájení odběru a jejich spuštění pak automaticky míchají odběrový vak a současně měří hmotnost vaku. Po dosažení cílové (nastavené) hmotnosti automaticky zasvorkují odběrovou hadičku a přestanou míchat. Tímto zařízením je zajištěn jednak standardní objem všech odebíraných krví a jednak umožní jedné odběrové sestře odebírat více dárců najednou.

Po provedeném odběru sestra dárci ošetří místo vpichu a dárce se odebere na občerstvení, případně obdrží občerstvovací balíček.


ImageTransfuzní služba ve vyspělých zemích je založena na zásadách 1.národní soběstačnosti v krvi a 2. bezpříspěvkového darování krve. Tyto principy byly stanoveny kromě hlediska etického a dále, aby se krev nestala předmětem nežádoucího obchodu, zejména z důvodu bezpečnosti. V tomto ohledu hraje klíčovou roli princip bezpříspěvkových odběrů, protože pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou je z hlediska moderního pojetí dostatečně bezpečný.

Mezinárodně přijatou definici bezpříspěvkového darování krve zformulovala Liga červeného kříže a červeného půlměsíce a její znění je následující:
"Dobrovolní bezpříspěvkoví dárci krve jsou ti, kteří dávají krev, plazmu nebo další součásti krve ze své vlastní svobodné vůle, aniž za to dostali odměnu ve formě peněz nebo něčeho jiného, co může být považováno za ekvivalent peněz, například čas z pracovní doby přesahující čas nezbytný na cestu tam a zpět a na odběr samotný. Malé pozornosti, občerstvení a úhrada přímých cestovních výloh jsou s bezpříspěvkovým darování krve slučitelné".

V České republice morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve provádí od roku 1960 Československý, resp. Český červený kříž a to několika stupni, podle počtu bezpříspěvkových odběrů:

Za 1. odběr je udělen odznak "kapka krve", za 10 odběrů bronzová plaketa prof. Janského, za 20 odběrů stříbrná plaketa a za 40 odběrů zlatá plaketa. Dále jsou udělovány zlaté kříže III. stupně za 80 odběrů, II. stupně za 120 odběrů a I. stupně za 160 odběrů.

Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá shodně kterýkoli odběr krve nebo jejích složek, tj. odběr plné krve, stejně jako odběr plazmy nebo krevních destiček.

Dárce krve oceňuje tedy Český červený a kříž, a to vždy územní spolek podle bydliště dárce (trvalého nebo přechodného). Dárce krve ÚVN z Prahy oceňuje OS ČČK Praha 6+8+9, dárce krve z Loun, Žatce, Podbořan a Krásného Dvora OS ČČK Louny, dárce krve z Poděbrad a Městce Králové OS ČČK Nymburk apod.

Benefity pro dárce krve

Již několik roků spolupracujeme například s cestovní kanceláří Beta Tour. Ta poskytuje výrazné slevy pro dárce krve a dárce kostní dřeně z celé ČR. Specializuje se na zimní zájezdy do zahraničí do Alp.

Více benefitů pro dárce najdete na https://www.prodarce.cz/