Před návštěvou na ambulantním oddělení Ústřední vojenské nemocnice – vojenské fakultní nemocnice (dále jen ÚVN) Vám doporučujeme seznámit se s následujícími informacemi.

Do všech ambulancí ÚVN budete potřebovat:

 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
 • Platnou kartu pojištěnce
 • Doklad o pracovní neschopnosti - pokud ho máte vystavený
 • Doklad o evidenci na Úřadu práce – pokud jste vedený v jeho evidenci
 • Telefon na sebe nebo jinou Vámi určenou kontaktní osobu, která bude mít právo nahlížet do Vaší dokumentace
 • Jméno praktického lékaře, adresu a telefon do jeho ambulance
 • Seznam všech léků, které užíváte trvale i krátkodobě
 • Informace o všech nemocech, se kterými se léčíte, v kterém zdravotnickém zařízení a jméno ošetřujícího lékaře. Pokud máte nějaké zprávy, výsledky vyšetření a rentgenů přineste je k nahlédnutí
 • Doporučujeme Vám udělat si písemné poznámky pro ošetřujícího lékaře
 • Pokud používáte brýle na čtení, přineste si je, abyste si mohl/a přečíst všechny písemné informace a souhlasy
 • Pokud používáte jinou kompenzační pomůcku (naslouchátko,…), přineste si ji pro lepší komunikaci se zdravotníky
 • Pokud se nemůžete z nějakých důvodů dostavit na objednané vyšetření nebo konzultaci, informujte v předstihu kartotéku dotčené ambulance nebo lékaře
 • Na chodbách ÚVN jsou rozmístěny stojany s edukačními a informačními letáky a brožurami, které jsou Vám volně k dispozici


Do odborných ambulancí ÚVN budete potřebovat
:

 • Doporučení praktického lékaře nebo lékaře specialisty
 • Zprávy a protokoly o vyšetřeních a hospitalizacích v jiném zdravotnickém zařízení
 • Obrazovou dokumentaci - rentgenové snímky z jiného zdravotnického zařízení - pokud ji máte (dokumentace může být zaslána do PACS systému ÚVN nebo ji můžete donést na CD)
 • Pokud nevíte, do které odborné ambulance se máte objednat, můžete o pomoc požádat naše informační centrum


Označení zaměstnanců ÚVN
Každý zaměstnanec ÚVN je povinen být označen osobní identifikační kartou tak, aby bylo vždy zřejmé, kdo Vás v průběhu hospitalizace ošetřuje. Osobní identifikační karty jsou označeny barevným pruhem umístěným v dolním okraji karty, barva pruhu identifikuje pracovní zařazení osob dle následujícího třídění:

 • Lékaři, zubní lékaři - červený pruh
 • Všeobecné sestry, zdravot. asistenti - modrý pruh
 • Ostatní nelékařský personál s VŠ a SŠ vzděláním - zelený pruh
  (např. fyzioterapeuti, farmaceuti, psychologové, laboranti)
 • Ošetřovatelé, sanitáři - žlutý pruh 
 • Zaměstnanci v administrativně-provozní části - fialový pruhV celém areálu nemocnice je zakázáno požívat alkoholické nápoje a kouřit - mimo místa, která jsou ke kouření vyhrazena.

 

Ostatní informace naleznete zde:

Regulační poplatky Služby v areálu ÚVN Práva pacienta
Informace pro pozůstalé Sociální služby Duchovní služby