Historie kardiologického oddělení začíná v r. 1948, kdy tehdejší všeobecná interna byla rozdělena na dvě části, z nichž právě 1. vnitřní oddělení bylo zaměřeno kardiologicky. Od té doby se datuje rozvoj vyšetřovacích i léčebných metod, které udržovaly krok s úrovní evropské i světové medicíny. 

V r. 1957 byla provedena první katetrizace srdce a na ní v dalších letech začaly navazovat i kardiochirurgické výkony (operace mitrálních stenóz). Krátce na to byl zhotoven a v praxi používán externí kardiostimulátor. V souladu s vývojem kardiologie byla zřízena koronární jednotka, vybavena velmi dobrou monitorovací technikou. Rutinně probíhaly srdeční katetrizace, na něž navazovala případná operativa.

Z významných primářů kardiologického oddělení lze jmenovat plk. prof. MUDr. Dufka, DrSc., předsedu ČKS, dále pak  plk. MUDr. Ilju Kotíka, po dlouhou dobu osobního lékaře prezidenta ČR, pana Václava Havla.

V současné době je pracoviště po personální stránce obsazeno mladými perspektivními lékaři, plně kvalifikovanými k výkonu funkce. Kromě rutinní péče o nemocné z civilního sektoru zajišťuje diagnostiku a léčbu chorob vojáků v činné službě i v záloze, jakož i péči o vojenské veterány. Jeho příslušníci plnili v uplynulých letech úkoly v zahraničních misích na Blízkém Východě.