Šedý zákal oční čočky

Šedý zákal oční (katarakta) je zákal v čočce, který snižuje zrakové funkce. Může být klasifikován podle vývoje, příčiny, stupně zkalení, nebo umístění zákalu v čočce.

 • Katarakta kongenitální, juvenilní a presenilní
 • Nekomplikovaná katarakta senilní
 • Komplikovaná katarakta
 • Katarakta traumatická


Nekomplikovaná senilní katarakta


Charakteristika:

Jako nekomplikovaný šedý zákal je označováno snížení průhlednosti oční čočky, ke kterému dochází po 50. roce života. Vznikáv souvislosti s přirozenými biochemickými pochody v čočce a není spojeno s jiným onemocněním oka nebo s onemocněním systémovým.
Hlavní epidemiologické charakteristiky:

 • Mezi očními onemocněními, které způsobují snížení zraku a slepotu, je šedý zákal na prvním místě. Celosvětově z 30-45 miliónů případů slepoty je asi 45% způsobeno šedým zákalem

 • Výskyt šedého zákalu závisí na působení místních podmínek, stoupá s věkem a je větší u žen

 • V populaci ve věku  65 - 74 let se vyskytuje šedý zákal v 50%, u starších 75 let se počet postižených zvyšuje až na 70%

 • V našich podmínkách je ročně asi 90 000 nemocných operováno pro šedý zákal


Stárnutí čočky:

 • důvod je multifaktoriální

 • Když čočka stárne, dochází ke zvýšení její váhy a tloušťky, snižuje se schopnost vidění do blízka

 • Nové lamely koncentrických korových vláken stlačují a zpevňují jádro čočky (nucleus sclerosis)

 • Čočkové krystalíny prodělávají chemickou proměnu a agregaci ve vysokomolekulární protein. Agregací se ztrácí schopnost fluktuace refrakčního indexu čočky, dochází k rozptylování světelných paprsků a snižuje se průhlednost

 • Chemickou změnou jaderných bílkovin se také zvyšuje pigmentace čočky - ta s postupujícím věkem získává žluté až hnědé zabarvení.