Ústřední vojenská nemocnice Praha Vás zve na sympozium Speciální práce s pacientem

Datum: 6. prosince 2010

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02, Oddělení psychologie

Počet účastníků: 8

Cena: 500,- Kč

Harmonogram přednášek:

8.30 – 8.50

Prezentace účastníků   


8.50 - 9.00

Zahájení

Mgr.M.Pěničková

9.00 - 10.30


Agrese - vymezení pojmů
Teorie zvládání emočních stavů ve zdravotnictví
Pláč a úzkost, napětí i strach

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

10.35 - 10.45

Přestávka

10.45 - 12.15


Mapování vzniku negativních reakcí u klienta i u prsonálu
Jak se chovat v situacích agrese klienta - modelová situace
Nácvik nekonfrontačních postojů - práce s tělem

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

12.15 - 13.00

Oběd + dozaník

13.00 - 14.30

Práce s osobní hranicí - cvičení(vlastní limity)
Jak se zbavit vlastního pocitu agrese a zloby (prevence burn-out syndromu)
Svízelné typy osob - zvládací strategie a prevence konfliktu
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

14.30 - 14.50

Diskuze, závěrečné kolečko
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

14.50 - 15.00

Předání potvrzení o účasti a závěr
Mgr.M.Pěničková