Pozvánka


Datum konání:
20. ledna 2011

Akce se koná pod záštitou Bc. Marka Šnajdra, místopředsedy zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


Pro zaměstnance zdravotnických zařízení se sídlem mimo Prahu je účastnický poplatek hrazen Evropským sociálním fondem - ESF z projektu Prohlubování vzdělávání nelékařů a přihlašují se k účasti do kteréhokoliv místa konání  na
www.vzdelavani-zdravotniku.cz.


Cena pro zaměstnance zdravotnických zařízení se sídlem v Praze je 400,- Kč


Místo konání:
Přihláška účasti pro zaměstnance zdravotnických zařízení se sídlem mimo Prahu 
Přihláška účasti pro zaměstnance zdravotnických zařízení se sídlem v Praze

Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 169 02- kongresové centrum 

www.vzdelavani-zdravotniku.cz www.uvn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
www.vzdelavani-zdravotniku.cz www.vfn.cz
Fakultní nemocnice Motol
www.vzdelavani-zdravotniku.cz www.fnmotol.cz
Fakultní nemocnice Ostrava
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
Fakultní nemocnice Olomouc
www.vzdelavani-zdravotniku.cz
Masarykův onkologický ústav
www.vzdelavani-zdravotniku.cz


alt Pozvánka na telekonferenci


alt Program telekonference


alt