Ústřední vojenská nemocnice Praha Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Burn-out syndrom“

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat: 21. května 2012

Doba konání: 8.50 – 15.00 hod/pondělí

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod. každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč

Kapacita kurzu: 8 účastníků     

Přihláška kliknout zde

Platby zasílejte na účet uvedený zde:

IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (725768428)


Pořádající lektoři kurzu:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.

Program :
1. Burn – out syndrom, vymezení pojmů
2. Symptomy
3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
4. Modelové situace
5. Dynamika  
6. Práce s tělem,relaxační techniky                                                                                                              


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již jedenáct let.

Harmonogram přednášek:


8.30–8.50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   
8.50–9.00 ZAHÁJENÍ Mgr.M.Pěničková9.00–10.30 BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30–10.45 PŘESTÁVKA10.45–12.15 MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA

PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00 OBĚD + dotazník13.00–14.30 PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.30–14.50 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.50–15.00 PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M.Pěničková