Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Vás zvou na sympózium Aktuální gastroenterologie® XXVII.

Odborní garanti:
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
prof . MUDr. Přemysl Frič, DrSc.

Datum konání: 26. dubna 2012

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Kongresové centrum ÚVN, budova CH2

Registrace účastníků zde


Parkování: Před Ústřední vojenskou nemocnicí

Dopravní spojení:
Tramvajové spojení (zastávka - Vojenská nemocnice) od metra:
linka A - Hradčanská TRAM č. 1, 18
linka A - Dejvická TRAM č. 2

GPS souřadnice pro cestu autem: +50° 5‘ 30.34“, +1

Program sympózia:

7.45Registrace účastníků
8.40Zahájení


8.45Kapslová endoskopie trávicí trubice, G. Vepřeková
9.10Radiofrekvenční ablace u chorob trávicí trubice, J. Martínek, A. Štrosová
9.35Endoskopická terapie variceálního krvácení, S. Rejchrt
10.00Střevní mikrobiota a kolorektální karcinom, J. Bureš


10.25Přestávka


10.45Střevní dysbióza, dysmotilita a translokace, P. Frič, F. Závada
11.10Střevo – motor multiorgánové dysfunkce a selhání, S. Solař
11.35Optimalizace anti-TNF terapie idiopatických střevních zánětů (kdy a proč?) , V. Zbořil, A. Hep


12.00Polední přestávka


13.00Národní program screeningu kolorektálního karcinomu, M. Zavoral, Š. Suchánek
13.25Idiopatické střevní záněty – chirurgická terapie, Z. Šerclová
13.50Karcinom pankreatu – chirurgická terapie, M. Ryska
14.15Chronická pankreatitida – chirurgická terapie, F. Bělina
14.40Terapie chronické infekce HCV, P. Urbánek
15.05Nealkoholická jaterní steatóza, steatohepatitida a metabolický syndrom, R. Brůha


15.30Závěr