Ústřední vojenská nemocnice-Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny pořádá: Mezioborovou konferenci s mezinárodní účastí Střešovický podzim 2012 Klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci amputovaných pacientů

Pod záštitou:
Mgr. Lenky Gutové, MBA - náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče
plk. prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. - ředitele nemocnice. 

Datum konání: 26. října 2012 od 7.30 hod do 16.45

Místo konání: Kongresový sál ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02

Přihlášky k účasti na konferenci pouze cestou www.uvn.cz do 30. září 2012.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena 6 kredity. Klinické zkušenosti a trendy v rehabilitaci amputovaných pacientů UNIFY udělila souhlasné stanovisko se započítáním akce do kreditního systému vzdělávání dle zákona 96/2004Sb. ve znění vyhl.č.4/2010Sb. Akci bylo přiděleno číslo 5603


Pro účastníky zajištěno občerstvení

Závěr konference plánován na 16:45 hod.

Konferenční poplatek:500,- Kč
studenti
300,- Kč

Platba možná na místě před zahájením konference.

Účastnický poplatek lza také uhradit převodním příkazem na bankovní účet:

Číslo účtu: 32123881/0710
Variabilní symbol: 6011
Specifický symbol: číslo přihlášky
Do avíza je třeba uvést  nejenom plátce, ale i osobu, za kterou byl účastnický poplatek uhrazen!

Pokud plátce není totožný se jménem účastníka je třeba uvést celý název a adresu plátce, včetně fakturačních údajů (IČO, DIČ).
Účastníci při registraci předloží kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku, zároveň s tím jim bude předán daňový doklad.


Platba: Termín prodloužen do 19. října 2012.  U prezentace kontrola dokladu o zaplacení, potvrzení daňového dokladu pro účastníky konference.

Odborný garant: primář pplk. MUDr. Michal ŘÍHA, Ph.D., Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny ÚVN

Generální partner: Otto Bock ČR, s.r.o.

Za organizační výbor: pplk. MUDr. Michal Říha, Ph.D. , Mgr. Růžena Hlavičková , Bc. Jan Červený  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Program koference:

7:30-8:45Registrace
8:45-9:00Úvod -  Mgr. Lenka Gutová MBA , pplk. MUDr. Michal Říha, Ph.D.
9:00- 9:30Doc.PaedDr. MUDr. Jan Kálal, CSc. - Úvodní přednáška
9:30-10:30MUDr. Jana Táborská - Amputace dolní končetiny z pohledu chirurga, protetika a míry hendikepu
10:30-11:00Vladan Princ - Novinky v oblasti protetiky
11:00-11:15Diskuze


11:15-11:30Občerstvení


11:30-11:45pplk. MUDr. Michal Říha,Ph.D. - Kazuistika pacienta - válečné poranění / polytrauma z pohledu lékaře
11:45-12:00Barbora Vlasáková, DiS. - Kazuistika pacienta - válečné poranění / polytrauma z pohledu ergoterapeuta
12:00-12:15Mgr. Markéta Ptáčková - Kazuistika pacienta - válečné poranění / polytrauma z pohledu fyzioterapeuta
12.15-12.30Demonstrace pacienta - válečné poranění/polytrauma


12.30-12.45
Diskuse


12.45-13:15Oběd


13:15-14:00Birgit Bischof - Zkušenosti s rehabilitací pacientů po amputaci v Rakousku
14:00-14:15Bc. Jan Červený - Podmínky předepisování pomůcek amputovaným pacientům
14:15-14:45MUDr. Hana Zejdová - Péče RÚ Kladruby o pacienty po amputaci dolních končetin
14:45-15:00MUDr. Aleš Mareček - Historie a současnost ortopedické protetiky v Hradci Králové
15.00-15.15
B. Věchtová, O. Němeček, P.Molnár - Kinezioterapie u pacientů po amputaci dolních končetin
15.45-16.00
Demonstrace pacienta - diskař, C-leg
16.00-16.15
Demonstrace pacienta - cyklista po amputaci HK


16.15-16.45
DiskuzeZávěr konference,předání certifikátů


Přílohy ke stažení:
Download this file (stresovicky_podzim_2012_rehabilitace.pdf)Pozvánka na konferenci Střešovický podzim 2012[ ]1215 kB(26. 09. 2012 11:57)