Ústřední vojenská nemocnice, Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Agrese"


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Datum konání: 16. října 2012 od 8.50 – 15.00 hod/úterý      

Přihláška kliknout zde

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (725768428)

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 1 kreditní bod)

Akce hodnocena 4  kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, hodnoceno 4 kreditními body


Celková cena kurzu: 500 Kč 

Kapacita kurzu: 8 účastníků      
                                         
Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  1. Burn – out syndrom, vymezení pojmů
  2. Symptomy
  3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
  4. Modelové situace
  5. Dynamika  
  6. Práce s tělem,relaxační techniky                                                                                                              


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již dvanáct let.