Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení pořádá Výcvikový kurz sociálně - psychologických dovedností

Datum konání: od 29. října do 26. listopadu 2012

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 - 169 02, oddělení psychologie

Kurz bude probíhat 1 den v týdnu v rámci 5-ti setkání od 29.10. do 26.11.2012

Přihláška kliknout zde

Doba konání: 8:00 – 12:00 hod/pondělí  

Úvodní setkání: 29.10.2012

Akce hodnocena 5-ti kreditními body

Celková hodinová dotace : 20 hod

Cena:  2600,- Kč

Kapacita kurzu: 8 účastníků

Platbu posílejte na:
Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
č.ú. 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Pořádající lektoři:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně zajišťován oddělením psychologie ÚVN, primář plk.PhDr.Jiří Klose Ph.D.

Účastníci obdrží skripta jako pracovní text, forma práce je skupinová- interaktivní.

Tématické okruhy seminářů zahrnutých v kurzu:

  1. Osobní antistresový program
  2. Zvládání stresu
  3. Já „zdravotní sestra“, sebepoznávání, komunikace sám se sebou
  4. Typologie osobností v komunikaci + konflikt
  5. Problematický pacient (zvládání silných emocí),nácvik situací


Cíl výcviku: podpora personálu, stabilizace vlastních emocí, nácvik komunikačních i ovládacích strategií, nácvik základních antistresových cvičení, motivace k práci sám na sobě, sdílení náročných situací. Motivace pro porozumění chování pacientů a včasné rozpoznání pro přizvání psychologické pomoci + využití sám pro sebe.

Lektoři:

Dagmar Jančová
Psychoterapeutka, všeobecná sestra, pracuje dlouhodobě v oblasti krizové intervence, absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, tělo a krize, neverbální techniky. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
Vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN (12 let), edukační specialista psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, krizové intervence, práce s tělem. Pracuje s klienty na lůžkách všech oddělení ÚVN v době hospitalizace a ambulantně pracuje individuálně s klienty oddělení psychologie. Především relaxační techniky a práce s tělem, uvolnění napětí. Lektorsky pracuje 12 let. Soukromě pracuje v ambulanci bolesti se zaměřením na práci s tělem (psychosomatika).