Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Vás zve na odborný seminář Speciální práce s pacientem

Datum konání: 10. prosince 2012 od 8.00 hodin

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie

Akreditováno ČAS za 4 kreditní bod

Přihláška kliknout zde

Cena semináře: 500,- Kč

Platba směrujte na účet před nástupem do kurzu:

Ústřední vojenská nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02
IČO 613 830 82
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30–8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
8.50–9.00ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Pěničková
9.00–10.30BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30–10.45PŘESTÁVKA   

10.45–12.15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12.15–13.00OBĚD + dotazník
13.00–14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková