Vážení přátelé,

formát Kuncova memoriálu v roce 2012 se osvědčil, zpětná vazba z Vaší strany byla velmi pozitivní. Rozhodli jsme se tedy pokračovat v „kontroverzích“ oboru i v roce 2013. Prvním tématem budou intraventrikulární nádory – otevřený přístup? endoskopický? Diskutovat budeme řešení stenóz karotidy, endarterektomie? stent? Ve spinální problematice se budeme věnovat dolní bederní páteři – miniinvazivní přístupy a mikrodekomprese v kontrastu ke stabilizacím.  Čtvrtým tématem bude invazivní monitorace našich nemocných. Stejně jako v roce 2012, každé z témat bude uvedeno dvěma pozvanými přednáškami, následně poznatky shrne některý z respektovaných členů neurochirurgické společnosti. A co největší prostor ponecháme diskuzi.

Na spinální problematiku jsme pozvali prof. B. Meyera z Mnichova, předsedu Spine Section Evropské Asociace Neurochirurgických Společností.

Pátek ponecháváme váriím.

Integrální částí memoriálu bude schůze výboru a společenský večer.

Dovolte mi tedy, abych Vás jménem střešovické kliniky pozval na 28. a 29. března do Prahy.prof. MUDr.Vladimír Beneš DrSc.
Přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN