Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem –práce s tělem, uvolňovací techniky“

Datum konání: 13. května 2013 od 8.50 do 15.00 hodin/ pondělí

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Přihláška kliknout zde

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,  každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu
Hodnoceno 4 kreditními body.,

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platba na účet:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119
kon.sym. 4311
       
V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (725768428)

pdf  Pozvánka s programem k vytištění
                         

Pořádající lektoři kurzu :


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  • Úvod do technik práce s tělem, vymezení pojmů
  • Nácvik antistresového dechu
  • Problematika tělového schématu u některých diagnóz
  • Vlastní limity, práce s hranicí
  • Jacobsonova progresivní relaxace
  • Nácvik relaxačního cvičení                                                                                                              

Lektoři:

Dagmar Jančová
Psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
Vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již dvanáct let.