Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie pořádá Odborný kurz Speciální práce s pacientem – antistresový program

Datum konání: 14. října 2013

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Přihláška kliknout zde

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (725768428)

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 1 kreditní bod)

Akce hodnocena 4  kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu, hodnoceno 4 kreditními body

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8,30–8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8,50–9,00
ZAHÁJENÍMgr.Marie Pěničková
9,00–10,30STRES– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10,30–10,45PŘESTÁVKA 

10,45–12,15
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12,15–13,00
OBĚD + dotazník   

13,00–14,30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,30–14,50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14,50–15,00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR    
Mgr.M.Pěničková