Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí „Speciální práce s pacientem – Burn-out syndrom“


Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Kurz bude probíhat:

Termín:
19. května 2014přihláška zde


Doba konání:
  8.50 – 15.00 hod/pondělí           

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod. každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
Zaměstnanci ÚVN: zdarma

Kapacita kurzu: 8 účastníků     

Platby zasílejte na účet uvedený zde:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (tel.725 768 428)

Pořádající lektoři kurzu:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  
1. Burn – out syndrom, vymezení pojmů
2. Symptomy
3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
4. Modelové situace
5. Dynamika  
6. Práce s tělem,relaxační techniky                                                                                                              

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již jedenáct let.      
Harmonogram přednášek:

Program:

8,30–8,50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   
8.50–9.00ZAHÁJENÍMgr. Marie Pěničková9.00–10.30STRES, BURN – OUT SYNDROM – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45
PŘESTÁVKA   
10.45–12.15
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00OBĚD + dotazník 
13.00–14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.30-14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová14.50–15.00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.Marie Pěničková