Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení psychologie nabízí odborný kurz Speciální práce s pacientem, uvolňovací techniky


Datum: 24. března 2014

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Přihláška kliknout zde

Akreditováno ČAS za 4 kreditní body

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Cena: 500,-Kč

Platby zasílejte na účet uvedený zde:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (tel.725 768 428)

Pořádající lektoři kurzu:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 

Lektoři:


Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již třináct let.   

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30 – 8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 – 9.00
ZAHÁJENÍ 
Mgr.M.Pěničková
9.00 – 10.30
ÚVOD DO TECHNIK PRÁCE S TĚLEM
TEORIE + PRÁCE S PŘEDĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30 – 10.45
PŘESTÁVKA   

10.45 – 12.15DECHOVÉ CVIČENÍ – ANTISTRESOVÝ DECH
KONCENTRACE MYSLI NA TĚLO
TYPY RELAXAČNÍCH TECHNIK (TĚLO A NÁVAZNOST NA JEDNOTLIVÉ DIAGNOZY)
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12.15 – 13.00OBĚD + dotazník
13.00 – 14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ
(VLASTNÍ LIMITY)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30 – 14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50 – 15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková