Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení psychologie pořádá jednodenní kurz Speciální práce s pacientem - agrese


Datum: 

1. termín:
7. dubna 2014
přihláška kliknout zde
2. termín:
29. září 2014
přihláška kliknout zde


Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení PSYCHOLOGIE, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Akreditováno ČAS za 4 kreditní body

Kapacita kurzu: 8 účastníků

Cena: 500,-Kč

Platby zasílejte na účet uvedený zde:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková (tel.725 768 428)

Pořádající lektoři kurzu:

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.

Lektoři:


Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.
Společná práce na kurzu pro sestry trvá již třináct let.   


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK:

8.30 – 8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 – 9.00ZAHÁJENÍ
Mgr.M.Pěničková
9.00 – 10.30
AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30 – 10.45PŘESTÁVKA 

10.45 – 12.15
MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12.15 – 13.00OBĚD + dotazník

13.00 – 14.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30 – 14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00   
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková