alt


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Vás zve na multioborovou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky "Zdravotně sociální péče ve zdravotnickém zařízení"

Datum konání: 15. května 2014

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, Kongresové centrum (pavilon CH2)

Kongresový poplatek:

450 Kč převodem na účet (do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno)
č. účtu:  32123881/0710
v. s.: F 001
s. s.: 100614

(na zahájení konference přinést doklad o provedené platbě)

500 Kč v hotovosti v místě konání

Přihláška kliknout zde


Koordinátor konference:  Dagmar Martínková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

pdf  Program multioborové konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky


Program konference:

8:00 – 8:45  
Registrace účastníků
8:45 – 9:05Zahájení konference
Mgr. Lenka Gutová, MBA
Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče ÚVN
Ing. Jiří Procházka Víceprezident APSS ČR
9:00 – 9:20Principy zdravotně sociální práce ve zdravotnickém zařízení se zaměřením na skupinu geriatrických klientů
Mgr. Monika Chábová, ÚVN Praha
9:20 – 9:35Program zdravotně sociální péče o klienta v ÚVN
Bc. Dagmar Martinková, ÚVN Praha
9:35 – 9:50

Specifika zdravotně sociální péče o klienta v ambulantní péči a odd. akutního příjmu ÚVN
Bc: Jana Částková, ÚVN Praha

9::50 – 10:05Sociální péče v ÚVN
Bc. Jana Zoufalá, ÚVN Praha
10:05 – 10:20Význam práce Dobrovolnického centra ÚVN v motivaci klienta
Mgr. Radka Gutová, ÚVN Praha


Diskuze10:20 – 10:35 Přestávka
10:35 – 11: 05

Křehcí a ohrožení - geriatričtí pacienti na nemocničním lůžku
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

11: 05 – 11:25Následná nemocniční péče a její úskalí
Prim. MUDr. Martina Nováková, FN Motol
11: 25 – 11:40Principy paliativní medicíny a cílené plánování hospicové péče
Prim. MUDr. Marková, NMSKB Pod Petřínem
11: 40 – 12:00 
Psychické a sociální důsledky nemoci
Mgr. Alice Pulkrabková, ÚVN Praha
12:00 – 12:20  
Spirituální rozměr v prožitku nemoci a přijetí jejích důsledků
Mgr. Jan Blažek, ÚVN Praha
12:20 – 12:35     
Význam a role laického pečovatele v procesu plánování propuštění klienta
Michaela Lengálová, Diakonie ČCE


Diskuze


12:45 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:15 
Význam spolupráce sociálního odboru v péči o klienty s rizikem sociálního vyloučení
Kateřina Horejšová, DiS. Sociální odbor MÚ Praha 6

Opatrovnické řízení dle nového OZ
Bc. Zdeňka Dvořáková, veřejná opatrovnice pro Prahu 6


14:15 - 14:35Kompenzační pomůcky jako nástroj pro zlepšení kvality života v přirozeném prostředí 
Mgr. Matěj Lachmann, DMA – kompenzační pomůcky


14:35 – 14:45 Přestávka


14:45 – 14:55  
Role terénních zdravotních služeb v procesu propuštění klienta ze zdravotnického zařízení
Eva Staňková  - Agentura domácí zdravotní péče Geria


14:55 – 15:15    
Role terénních sociálních služeb
Jana Soukupová - Pečovatelská služba pro Prahu 6


15:15 – 15:35 
Tísňové péče, Senior telefon
Mgr. Eliška Fousková, Život 90


Diskuze


15:45 Zakončení konference
16:00 Vydávání certifikátů