alt


Vážení přátelé,

Neurochirurgie se vyvíjí překotným tempem a odhadnout, kam se může dostat za 15-20 let je prakticky nemožné. Vývoj akceleruje a pochopení všech novinek a možností, které skýtají zejména stále nové IT technologie, se stává pro každou starší generaci složitější.

A v této sféře je generace tak 5 let.

Pro tento ročník Kuncova memoriálu jsme proto vybrali téma „Nové technologie v neurochirurgii“. Určitě bude mnoho příspěvků týkajících se zobrazovacích technik, monitoringu, přenosu dat, atd. Ale uvítáme i praktické technické chirurgické možnosti v oblasti celého oboru. To se asi bude  nejvíce týkat spinální problematiky. A obecně vše, co považujete za nové a progresivní.

Dovolte mi tedy, abych Vás jménem střešovické kliniky pozval na 20. března do Prahy.

prof. MUDr.Vladimír Beneš DrSc. 
Přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha