Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení Psychologie Vás zve na jednodenní kurz Speciální práce s pacientem - agrese

Datum: 8. října 2014

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Hodnoceno 4 kreditními body

Cena kurzu : 500 .- Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123881/0710 ČNB
var.sym.00600119


Přihláška kliknout zde


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Pěničková tel. 725 768 428

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. (4 kreditní body)

Akce hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Pořádající lektoři kurzu:


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30–8.50    
PREZENCE ÚČASTNÍKŮ
8.50–9.00   
ZAHÁJENÍ   
Mgr. M. Pěničková
9.00–10.30AGRESE – VYMEZENÍ POJMŮ
TEORIE ZVLÁDÁNÍ EMOČNÍCH STAVŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ
PLÁČ  A ÚZKOST, NAPĚTÍ I STRACH
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.30–10.45PŘESTÁVKA   

10.45–12.15MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
JAK SE CHOVAT V SITUACÍCH AGRESE KLIENTA – MODELOVÁ SITUACE
NÁCVIK NEKONFRONTAČNÍCH POSTOJŮ -
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
12.15–13.00OBĚD + dotazník 

13.00–14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY(PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
SVÍZELNÉ TYPY OSOB – ZVLÁDACÍ STRATEGIE A PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková