Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Kuncův memoriál 9.- 10. dubna 2015. Letošní memoriál jsme se pokusili zorganizovat jako širší sympozium s atraktivním programem. Nepochybně vrcholem bude  Kuncova přednáška. Prof.Bárta, ředitel Egyptologického ústavu ČAV, se bude věnovat zániku civilizací.  Naneštěstí zejména naší.  Zbytek odpoledne, pokud nepropadneme přílišné depresi, bude věnován fungování a perspektivám komplexních cerebrovaskulárních center. Účast přislíbili neurologové z některých velmi dobře fungujících center. Z naší strany by mělo zaznít, že tato centra nejsou pouze centra léčby  ischemických iktů, ale centra poskytující péči celému spektru nemocných s cerebrovaskulárním onemocněním. Tedy všechny Vaše zkušenosti s neurochirurgickou problematikou cévního onemocnění mozku jsou vítány.

Páteční program budou obvyklá varia s možností prezentací našich mladých kolegů. Rámec dopoledni dodají tři přednášky našich prominentních profesorů – Suchomela, Sameše a Smrčky s obecným titulem – Co děláme dobře. Čas pro chlubení, ve kterém by měl pokračovat celý program.

Těšíme se tedy na Vaši účast a na večerní party ve čtvrtek 9.4.

Více informací a registrace na:  http://kunc2015.cz/


prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha 

TERMÍN KONÁNÍ: 9. - 10. dubna 2015

TÉMA:

Fungování a perspektivy komplexních cerebrovaskulárních center  + Co děláme dobře

Kuncův memoriál je akreditován ČLK a hodnocen 8 kreditními body programu Celoživotního vzdělávání lékařů.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti: 31. 3. 2015

Místo konání: Kongresové centrum ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

ORGANIZACI A PROGRAM ZAJIŠŤUJE
Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie, o.p.s.
Janáčkovo nábřeží 39/51
150 00 Praha 5

SEKRETARIÁT MEMORIÁLU, INFORMACE, KORESPONDENCE
Neurochirurgická klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6,
tel: 973 202 963
fax: 224 315 891
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.neurosurg.cz

AKTIVNÍ PREZENTACE
Přednáška 8 minut+2 minuty diskuze
Dataprojekce
Jakékoliv jiné požadavky na prezentaci nutno předem domluvit.

INFORMACE O POPLATCÍCH

Registrační poplatek
Lékaři:
600,- Kč
SZP a ostatní:300,- Kč
Lékaři - důchodci:ZDARMA
Studenti:ZDARMA
Společenský večer:250,- Kč


Registrační poplatek i poplatek za společenský večer plaťte výhradně bankovním převodem.

Číslo účtu:
19-8486930297/0100
Název banky:Komerční banka, a.s.
Adresa banky:Pohořelec 152/3, Praha 1
Variabilní symbol/důvod platby:Vaše registrační číslo