Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese“.


Místo konání :
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední - lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
ve středu 15. dubna 2015 od 8.30 do 15.00 hodin

Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Hodnoceno 4 kreditními body


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   
                                            
Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  1. Agrese, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
  4. Modelové situace, jak se chovat v situacích  agrese klienta
  5. Práce s hranicí – cvičení,vlastní limity  
  6. Práce s tělem, zvládací strategie,relaxační techniky                                                                                                              


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.               

Speciální práce s pacientem, uvolňovací techniky. Jak pomáhat sám sobě

8.30–8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50–9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00–10.30ÚVOD DO TECHNIK PRÁCE S TĚLEM
TEORIE + PRÁCE S PŘEDĚLEM
PACIENT I PERSONÁL

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45 
PŘESTÁVKA   
10.45–12.15DECHOVÉ CVIČENÍ – ANTISTRESOVÝ DECH
KONCENTRACE MYSLI NA TĚLO
TYPY RELAXAČNÍCH TECHNIK (TĚLO A NÁVAZNOST NA JEDNOTLIVÉ DIAGNOZY) 

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00OBĚD + dotazník
13.00–14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ
(VLASTNÍ LIMITY)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE

Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková

  
V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428