Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Agrese“.


Místo konání :
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
ve středu 3. června 2015 od 8.30 do 15.00 hodin

Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Hodnoceno 4 kreditními body


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :

  1. Agrese, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Mapování vzniku negativních reakcí u klienta
  4. Modelové situace, jak se chovat v situacích  agrese klienta
  5. Práce s hranicí – cvičení,vlastní limity
  6. Práce s tělem, zvládací strategie,relaxační techniky


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím.Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.Společná práce na kurzu pro sestry trvá již čtrnáct let.

Speciální práce s pacientem, burn – out syndrom

8.30–8.50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

8.50–9.00 ZAHÁJENÍ Mgr.M.Pěničková
9.00–10.30 BURN-OUT – VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová10.30–10.45
PŘESTÁVKA
10.45–12.15 MAPOVÁNÍ VZNIKU NEGATIVNÍCH REAKCÍ U KLIENTA I U PERSONÁLU
MODELOVÁ SITUACE
DYNAMIKA
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová12.15–13.00 OBĚD + dotazník
13.00–14.30
PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ – CVIČENÍ (VLASTNÍ LIMITY)
JAK SE ZBAVIT VLASTNÍHO POCITU AGRESE A ZLOBY (PREVENCE BURN-OUT SYNDROMU)
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
PREVENCE KONFLIKTU
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.30–14.50 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.50–15.00 PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M.Pěničková


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428