Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha si Vás dovoluje pozvat na  odborný seminář cyklu Trendy v chirurgii 2015 „Chirurgická problematika laparotomií“


Termín konání: 11. května 2015 od 15.00  hodin

Místo konání: Aula CH2, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Registrace: kliknout zde


Pořádáno dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK, bude ohodnoceno 2 kredity

PROGRAM

B. East:Uzávěr laparotomie podle Evidence Based Medicine
J. Pažin:Nekrotizující fasciitida - závážná komplikace hojení laparotomie
D.Hedlová:Incidenční surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (SSI) - metodika ECDC

Diskuse na závěr

 
Předpokládaný konec sympozia v 16,30 hodin.