Ústřední lékařsko - psychologické oddělení Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“


Místo konání:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Datum konání:
21. října 2015 od 8.50 do 15.00 hodin


Registrace kliknout zde


Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod, každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. Akreditováno ČAS za 4 kreditní body

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Celková cena kurzu: 500 Kč
č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.: 00600119

Kapacita kurzu: 8 účastníků   

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50


PREZENCE ÚČASTNÍKŮ8.50 - 9.00


ZAHÁJENÍ


Mgr.M.Pěničková


9.00 - 10.30


KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


10.30-10.45


PŘESTÁVKA10.45-12.15


VÝVOJ KRIZE
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


12.15-13.00


OBĚD + dotazník   13.00-14.30


KRIZOVÁ INTERVENCE – ZÁKLADNÍ PRINCIPY
STRATEGIE JEDNÁNÍ
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.30-14.50


DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO


Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová


14.50-15.00


PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR


Mgr.M.PěničkováKurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose. 

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky                                                                                                             


Lektoři:  

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.


Mgr.Marie Pěničková

15 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let.               


V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428