Urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha pořádá pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti, České akademie urologie, České lékařské komory a České asociace sester

mezinárodní konferenci
10 let robotické chirurgie v České republice

Datum konání:

8. prosince 2015

Místo konání:

Kongresové centrum, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Záštita

Ing. Tomáš Kuchta
náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení
organizací Ministerstva obrany


prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha

generálporučík Ing. Josef Bečvář
náčelník Generálního štábu Armády České republiky

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy v Praze

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
prezident České urologické společnosti

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
předseda České společnosti robotické chirurgie

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hlavního města Prahy

plukovník MUDr. Richard Kraus
ředitel Odboru vojenského zdravotnictví Generálního štábu Armády České republiky

plukovník MUDr. Zoltán Bubeník
ředitel Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky

Prezident konference

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D.

Sekretář konference

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA

Organizační výbor

MUDr. Pavel Drlík, MUDr. František Chmelík, FEBU, MUDr. Markéta Matějková

Vědecký výbor

prim. MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně

prim. MUDr. Jan Schraml, Ph.D.
Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

prim. MUDr. Miroslav Štursa
Nemocnice Nový Jíčín

Zahraniční hosté

Dr. Geert De Naeyer, OLV Hospital, Aalst, Belgie
MUDr. Jozef Babeľa, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosewelta, Banská Bystrica, Slovensko

 

Datum a místo konání:

8.12.2015
Kongresové centrum ÚVN, budova CH2
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02

Garant, akreditace:

Odborným garantem konference je Robotické centrum Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha, akce se koná se pod záštitou České společnosti robotické chirurgie, České urologické společnosti a České akademie urologie.
Konference je akreditovanou akcí České lékařské komory, účastník získá certifikát a kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů, akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 a ohodnocena 6 kredity.
Konference je akreditovanou akcí České asociace sester, účastníkům z řad NLZP budou přiděleny kreditní body v rámci celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 423/2004, novel. č. 321/2008 a 4/2010.

pdf  Odborný program - lékařská sekce

pdf  Odborný program - sesterská sekce

ODBORNÝ PROGRAM

 

LÉKAŘSKÁ SEKCE

7.30 Registrace účastníků

8.00

Zahájení konference (Kočárek, Zavoral, Kuchta)

   

Sekce

Robotická urologie

Moderace:

Kočárek, Študent, Babjuk

8.10 Robotická chirurgie v České republice - qou vadis (Študent)
8.20 10 let Centra robotické chirurgie Ústřední vojenské nemocnice (Kočárek)
8.30 Současný stav robotické chirurgie ve světě (Babjuk)
   
8.40  představení pacienta (Gabrielová)
8.45

Roboticky asistovaná resekce ledviny s peroperačním power doppler mapováním a  využitím FireFly
- přímý přenos z operačního sálu (De Naeyer, Matějková)

   
9.45 Kávová přestávka
   

Sekce

Karcinom ledviny

Moderace

Kočárek, Študent, Doležel, De Naeyer

10.00 Robot assisted partial nephrectomy  (De Naeyer)   
10.30 Robotická resekce ledviny krok za krokem (Doležel)    
10.45 Miniinvazivní resekce ledviny (Kočárek)   
11.00 Robotická resekce ledviny s intrarenálním tumorem  (Chmelík)  
   
11.10 představení pacienta (Hoření)
11.15 Roboticky asistovaná resekce ledviny s využitím FireFly -
- přímý přenos z operačního sálu (De Naeyer,  Matějková)
   
12.30 Oběd
   

Sekce

Karcinom močového měchýře

Moderace   

Kočárek, Babjuk, Schraml 

13.30 Radikální cystektomie krok za krokem (Babjuk)
13.45 Miniinvazivní radikální cystektomie (Štursa)
14.00 Robotická radikální cystektomie s ureteroileostomií (Schraml) 
14.15 Robotická radikální cystektomie s intrakorporální ortotopickou neovezikou (Kočárek)
   

Sekce

Karcinom prostaty

Moderace

Kočárek, Študent, Broďák

14.30 Preperitoneální antegrádní nervy-šetřící robotická radikální prostatektomie (Kočárek)
14.45 Funkční rekonstrukce svalů pánevního dna při robotické radikální prostatektomii (Študent)
15.00 Radikální prostatektomie u lokálně pokročilého karcinomu prostaty (Broďák)
15.15 Rehabilitace sexuálních funkcí po radikální prostatektomii (Čermák)
   
15.30 Kávová přestávka
   

Sekce

Benigní nemoci

Moderace

Heráček, Matějková, Babeľa

15.45 Robotická prostatektomie pro nezhoubné zvětšení prostaty (Heráček)
16.00 Robotická pyeloplastika krok za krokem (Babeľa)
16.15 Robotické operace urogynekologických komplikací (Matějková)
16.30 Budoucnost robotické urologie (Heráček)
16.45 Diskuze, ukončení konference (Kočárek)
   

17.00

Ukončení odborného programu, předání certifikátů

   
17.00–20.30 Společenský večer (Atrium)
   
 

SESTERSKÁ SEKCE

13:30 Úvodní slovo (Študent)
14:00 Robotická pyeloplastika (Fričarová)
14.20 Seznámení s robotickou operativou ve FN Olomouc, RARP (Kader Agová)
14.40 Robotický systém „Da Vinci“ včera a dnes (Dvorská)
15:00 Robotický systém Xi v denní praxi (Postlerová)
15:20 Roboticky asistované cévní operace (Čudová)
15:40 Roboticky asistovaná pyeloplastika (Rusnáková, Turčanová, Sitárová,
Jančiarová)     
16:00 Diskuze (Dvorská)
   
16:30 Ukončení odborného programu, předání certifikátů
   
17:00 Společenský večer (Atrium)

Sesterská část se uskuteční od 13,30 hodin v budově F2, předsedající sesterské sekce bude Ing. Bc. Zuzana Holečková, manažerka OOS. Více informací pro NLZP poskytne Pavla Dvorská (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Další informace:

V době konání konference bude v Atriu nemocnice vystaven nejmodernější robotický systém da Vinci Xi firmy Intuitive Surgical, účastníci si mohou prakticky vyzkoušet robotický simulátor a robotický trenažér.

Registrační poplatek:

0 Kč přednášející v sekci lékařské nebo sesterské
400 Kč lékař
200 Kč nelékařské profese


Registrační poplatek uhraďte na účet ÚVN nejpozději do 9.11.2015.

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 32123881/0710
variabilní symbol: 5111XXXXX
  XXXXX je číslo Vaší přihlášky, které obdržíte e-mailem v rámci potvrzení Vaší registrace


Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup do přednáškového sálu a účast na odborném programu
  • vstup do prostor výstavy firem
  • kávové přestávky a oběd
  • účast na společenském večeru
  • sborník abstrakt

Ubytování:

Rezervaci a úhradu ubytování si účastníci zajišťují individuálně.
Dovolujeme si Vám nabídnout hotely a penziony, které se nacházejí v blízkosti ÚVN.

Storno podmínky ubytování se řídí obchodními podmínkami dle standardů jednotlivých hotelů.


Přihlášky a další informace:

On - line registrační formulář na mezinárodní konferenci
Přihláška na robotický simulátor

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Důrasová
Urologické oddělení ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
Praha 6 169 02
Telefon +420 973 203 331, fax +420 973 203 341, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.