Odborné shromáždění u příležitosti 10. výročí vzniku Kliniky otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN a 80. výročí vzniku samostatného ORL oddělení ve vojenské nemocnici

Datum konání: 3. března 2016

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, kongresové centrum CH2, Praha 6, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Pořadatel: Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN

Odborný garant programu: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Organizační výbor: as. MUDr. Richard Holý, Ph.D.  

Přihlášení: kliknout zde
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

pdf  Pozvánka a program na Střešovické jaro 2016

Program:

12.00 - 12.55 registrace
13.00 - 13.10 úvodní slovo ředitele ÚVN, proděkana 3. LF UK
13.10 - 13.20 uvítání čestných hostů profesorem Astlem
13.20 - 13.30 laudatio profesora Černého přednese profesor Betka
13.30 - 13.45 Historie ORL v ÚVN, MUDr. Zd. Voldřich, DrSc.
13.45 - 16.30 odborný přednáškový program
16.30 - 17.30 občerstvení


Přenášky:  

 1. Endokrinochirurgie štítné žlázy
  Astl. J., Rotnágl J., Kovář D., Kratochvílová B., Holý R., Hložek J.

 2. Význam hyperbarické oxygenoterapie v léčbě nedoslýchavosti  a tinnitu
  Holý R., Kratochvílová B., Astl J.

 3. Otoskleróza - naše operační výsledky a tradice v ÚVN
  Kovář D., Navara M.., Vorobiov O.

 4. Syndrom spánkové apnoe – naše zkušenosti s diagnotikou a léčbou
  Filipovský T., Holý R., Mikolaj M., Kratochvílová B., Astl J.

 5. Přínos CT navigace v endonasální chirurgii z hlediska funkce čichu
  Filipovský T., Fundová P.,  Janoušková K., Zavázalová Š., Kovář D.

 6. Sialoendoskopie v ÚVN - naše výsledky za období 2009-2015
  Rotnágl J., Vorobiov O., Navara M., Astl J.
 7. Hypokalcémie po operacích štítné žlázy na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN v období 2009-2014
  Kučerová J., Astl J., Rotnágl J.

 8. Zhodnocení  chirurgické léčby příštítných tělísek na ORL klinice 3. LF UK a ÚVN v období 2013-2015
  Kučerová J., Astl J., Rotnágl J.

 9. Naše výsledky chirurgické léčby zhoubných nádorů ORL oblasti
  Kratochvílová B., Kovář D., Hložek J., Astl J.
   
 10. Význam analýzy hlasu v endokrinochirurgii štítné žlázy
  Veldová Z., Holý R., Kratochvílová B., Rotnágl J., Astl J.


Účastnický poplatek 200 Kč vybírán v hotovosti na místě.

Vzdělavácí akce č. 41919 je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena  4 kredity.