Vážení přátelé,

po mnoha letech jsme se rozhodli pozměnit formát Kuncova memoriálu. Vše živé podléhá změně a lpět na zaběhaných vzorcích se nevyplácí.
Vybrali jsme atraktivní místo – Strahovský klášter, formát jsme pozměnili na jednodenní akci, abychom však zachovali rozsah, budeme začínat v 10.00 hod. Pozvání rozšíříme na neurology a doufáme, že fórum tak bude zajímavější.

Zvolili jsme dvě kontroverzní témata:

  • Cévní mozková příhoda  – patří sem pouze  ischemický iktus? 

  • Chirurgie v léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře

Obě tato témata chceme diskutovat jak formou přednášek, tak formou panelové diskuze. A samozřejmě varia, která považujeme za vhodné fórum pro naše mladé adepty a pro prezentaci zajímavostí.

Schůze výboru i večírek v prostorách Strahovského kláštera, ubytování nejlépe v hotelu Pyramida, pro bohatší Savoy.

Kuncova přednáška bude opět highlight akce. Letos jsme požádali Mgr. Vítězslava Kremlíka, předního klimatologa: Změny klimatu, mýty a fakta.

Dovolujeme si Vás tedy tímto pozvat  31. 3. 2016 do Prahy a doufáme, že se Vám nový formát bude líbit.

Více informací a registrace:   http://www.kunc2016.cz/


prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Ústav klinických neurooborů
Neurochirurgická a neuroonkologická
klinika 1. LF UK a ÚVN
U vojenské nemocnice 1200
16902 Praha 6