Ústřední lékařsko - psychologické oddělení ÚVN nabízí kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě"

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení

Datum konání: 9. března 2016 od 8.50 do 14.00 hod/středa  

Přihláška: kliknout zde


Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. ( 4 kreditní body)

Celková cena kurzu: 500 Kč

Platbu zasílejte na:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym. 00600119

Možnost získání 4 kreditních bodů dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod


Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                                                                                          

Pořádající lektoři kurzu :
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr. Jiří Klose.

Program :

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxačnítechniky


HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK

8.30-8.50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   
8.50-9.00 ZAHÁJENÍ Mgr.M.Pěničková
9.00-10.00 KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.00-10.15 PŘESTÁVKA     
10.15-11.30 KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
11.30-12.15 OBĚD + dotazník   
12.15-13.30 PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ 
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
13,30-14,00 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.00-14.15 PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka, nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
15 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče.

Společná práce na kurzu pro sestry trvá již patnáct let

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková tel. 725 768 428