Oddělení psychologie nabízí Vás zve na odborný kurz „Speciální práce s pacientem – Krizové situace v životě“

Datum konání: středa 8. června 2016 od 8.50 do 14.00 hodin

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Ústřední lékařsko - psychologické oddělení, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02


Celková cena kurzu:
500 Kč

Platba:

č.ú.: 32123-881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Akce je hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu

Hodnoceno 4 kreditními body

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin.

Kapacita kurzu: 8 účastníků                                                 

Pořádající lektoři kurzu:
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.  

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky          


Harmonogram přednášek

8.30 - 8.50PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8.50 - 9.00ZAHÁJENÍMgr.M.Pěničková
9.00 - 10.00KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
10.00 - 10.15PŘESTÁVKA
10.15 -11.30KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
11.30 - 12.15OBĚD + dotazník   

12.15 - 13.30PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ
Mgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
13.30 - 14.00DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKOMgr.Marie Pěničková
Dagmar Jančová
14.00 - 14.15PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚRMgr.M.Pěničková


Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Pěničková
16 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 16 let.               

V případě zájmu volejte Mgr.Marie Pěničková, tel.  725 768 428