Pořadatel: KARIM, Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Odborný garant:   MUDr. Antonín Spálený, zástupce přednosty KARIM, 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha

Místo a čas konání: 8. prosince 2016 v 15.00 hod v učebně KARIM č. 112, budova ředitelství F1, 1. patro, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Délka kurzu je 90 minut (2vyučovací hodiny)

Program:

MUDr. Aleš Rára, MUDr. Antonín Spálený, KARIM 1. LF UK a ÚVN
Klinické aspekty kontinuálních eliminačních metod

  • Volba léčebného režimu, nastavení parametrů léčby                                                                              
  • Volba antikoagulans
  • Rozšíření léčebných možností o další modality


Ing. MgA. Miroslav Indra
Technické aspekty kontinuálních eliminačních metod

  • Použití isotonického roztoku citrátu jako antikoagulans                                                                      
  • Použití bikarbonátem pufrovaných roztoků
  • Filtrační membrány založené na akrylonitrilu a jeho derivátech

Diskuze

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Akce je zapsána v Centrálním registru akcí ČLK a hodnocena 2 kreditními body.


MUDr. Antonín Spálený     
zástupce přednosty KARIM
1. LF UK a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha        

Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.