Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení Psychologie Vás zve na jednodenní kurz Speciální práce s pacientem - krize a krizové situace v životě

Datum: 31. května 2017 od 8.50 do 14.00 hodin/středa 

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Hodnoceno 4 kreditními body

Cena kurzu: 500,- Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Přihláška


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Rumlová tel. 725 768 428

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. (4 kreditní body)

Akce hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č.423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.

Program :  

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky                                                                                                              


Lektoři:  

Dagmar Jančová
Psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
17 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 17 let.               

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK:

8.30-8.50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ     
8.50-9.00 ZAHÁJENÍ Mgr. M. Rumlová
9.00-10.00 KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
SYMPTOMY
Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10.00-10.15 PŘESTÁVKA     
10.15-11.30 KRIZOVÉ SITUACE V ŽIVOTĚ
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová
11.30-12.15 OBĚD + dotazník     
12.15-13.30 PRÁCE S OSOBNÍ HRANICÍ
ZÁKLADY KRIZOVÉ INTERVENCE
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
IDENTIFIKACE  KRIZOVÝCH STAVŮ
Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová
13.30-14.00 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO Mgr. Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14.00-14.15 PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr. M. Rumlová