Ústřední vojenská nemocnice  - Vojenská fakultní nemocnice Praha, Oddělení Psychologie Vás zve na jednodenní kurz Speciální práce s pacientem - Krizové situace v životě

Datum: 22. března 2017 od 8.50 do 14.00 hodin/středa 

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, oddělení psychologie, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Hodnoceno 4 kreditními body

Cena kurzu: 500 .- Kč

Platbu posílejte na:
č.ú.: 32123881/0710 ČNB
var.sym.00600119

Přihláška zde 


V případě zájmu volejte Mgr. Marie Rumlová tel. 725 768 428

Celková hodinová dotace kurzu je 6 hodin. (4 kreditní body)

Akce hodnocena 4 kreditními body dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.§3,pod . Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kapacita kurzu: 8 účastníků      

Kurz je odborně veden oddělením psychologie ÚVN, primář PhDr.Jiří Klose.

Program:

  1. Krize, vymezení pojmů
  2. Teorie zvládání emočních stavů
  3. Průběh krize
  4. Krizová intervence, základní principy
  5. Práce s tělem, zvládací strategie, relaxační techniky                                                                                                              

Lektoři:

Dagmar Jančová
psychoterapeutka , nyní pracuje v centru krizové intervence (Bohnice), absolventka mnoha kurzů psychoterapie, práce s tělem, neverbálních technik komunikace. Samostatně vede kurzy relaxačních technik, práce s napětím, intenzivní relaxační trénink.

Mgr.Marie Rumlová
16 let vrchní sestra oddělení psychologie ÚVN, absolventka kurzů relaxačních technik, práce s tělem, krizové intervence, edukační specialista v oblasti psychologie. Pracuje s klienty na lůžku během hospitalizace a věnuje se i skupinovým a individuálním relaxacím. Pracuje s poradenstvím pro personál, vede krizovou adresu ÚVN. Je edukační specialista ÚVN v oblasti psychologické péče. Společná práce na kurzu pro sestry trvá již 17 let.              

HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK:

8,30-8,50 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ   

8,50-9,00
ZAHÁJENÍ Mgr.M.Rumlová
9,00-10,30 KRIZE– VYMEZENÍ POJMŮ
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
10,30-10,45 PŘESTÁVKA   

10,45-12,15 VÝVOJ KRIZE
KRIZE A TĚLO
PRÁCE S TĚLEM
SYNDROM VYHOŘENÍ
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
12,15-13,00
OBĚD + dotazník   

13,00-14,30
KRIZOVÁ INTERVENCE – ZÁKLADNÍ PRINCIPY
STRATEGIE JEDNÁNÍ, PROBLEMATICKÝ PACIENT
NÁCVIK JACOBSONOVY PROGRESIVNÍ RELAXACE
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14,30-14,50 DISKUZE, ZÁVĚREČNÉ KOLEČKO
Mgr.Marie Rumlová
Dagmar Jančová
14,50-15,00
PŘEDÁNÍ POTVRZENÍ O ÚČASTI A ZÁVĚR Mgr.M. Rumlová