Klinika otorhinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha Vás zvou na konferenci Střešovické jaro 2017

Termín konání: 30. března 2017

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, kongresové centrum, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Praha 6

Odborný garant programu: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

Organizace shromáždění: as. MUDr. Richard Holý, Ph.D.

pdf Pozvánka na konferenci Střešovické jaro 2017 (156 KB)


Téma:

 • Pokroky a novinky v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění v oblasti hlavy a krku

 • Úrazy obličejového skeletu, diagnostika a léčba

Přihláška zde

 

Program:

12:30 - 13:00 registrace
13:00 - 13:10 uvítání, úvodní slovo vedení ÚVN, zahájení prof. Astl
13:10 - 17:10 odborný program:
 
 1. Filipovský T, Holý R, Mikolaj M, Zavázalová Š.: Obstrukční spánková apnoe – naše zkušenosti s léčbou

 2. Chovanec M, Procházková K, Balogová Z, Šteffl M, Guha A, Otruba L, Skutil J.: Neurootologická chirurgie na ORL klinice 3. LF UK a FNKV

 3. Holý R, Filipovský T, Astl J. Včasná diagnostika rakoviny hrtanu

 4. Kovář D, Navara M. Volba materiálu a poloha štěpu jako důležitý funkční faktor Myringoplastik

 5. Hložek J, Rotnágl J, Astl J. Neuromonitoring při chirurgické léčbě nádorů štítné žlázy

 6. Veldová Z, Holý R, Synková B, Rotnágl J, Astl J. Změny kvality hlasu u pacientů po operaci štítné žlázy

 7. Filipovský T, Veldová Z. Funkční výsledky fonochirurgie – první zkušenosti

 8. Němec I, Voska P, Kozák J, Masopust V. Vývoj přístupu k rekonstrukci defektu čelní kosti a Léčby

 9. Guha A, Musil Z, Vícha A, Zelinka T, Dušková J, Pacák K, Betka J, Chovanec M, Astl J.
  Moderní postupy v diagnostice a léčbě paragangliomů hlavy a krku: nová zjištění a budoucí očekávání

 10. Fundová P, Netuka D, Filipovský T, Kovář D, Holý R, Beneš V, Astl J. Výsledky sledování vyšetření čichu u chronických rhinitid a po operacích v oblasti rhinobase.
17:10  závěr programu a závěr shromáždění
   


Účastnický poplatek 200 Kč vybírán v hotovosti na místě.


Vzdělavácí akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 4 kredity.