Srdečně Vás zveme na seminář pořádaný Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha a zdravotním ústavem Most k domovu za podpory Nadačního fondu Avast

Seminář je určený pro praktické lékaře, zdravotní sestry a sociální pracovníky.

Odborný garant: MUDr. Irena Pechanová

Datum konání: úterý 31. října 2017 od 13.30 hodin

Místo konání: Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, budova F2, posluchárna A, 1. patro

 Přihláška

 

pdf Pozvánka s programem na seminář Paliativní péče, co může stávající zdravotní a sociální systém nabídnout? (85 KB)


Program:

13,30 registrace účastníků
Co si ne/představujeme pod pojmem paliativní péče?

14,00 Zahájení | MUDr.Leona Mrázková
14,30 Systém paliativní péče v ÚVN | MUDr.Kateřina Krejčí
14,50 Sociální péče v ÚVN | Bc.Dagmar Martinková

Mobilní hospicová služba:
15,10 Most k domovu | Bc.Jiří Kabát, Mgr.Karolina Tumlířová
15,30 Cesta domů | MUDr.Irena Závadová

Kamenný hospic:
15,50 Hospic dobrého Pastýře | MUDr. Jindřich Polívka

Paliativní lůžka:
16,10 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského | MUDr.Pavlína Marková
16,30 Diskuse

Vstup bez registračního poplatku.