Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim (8. ročník), věnované komplexní péči o pacienty po mozkové příhodě.

Téma: Komplexní péče o pacienty po mozkové příhodě

Datum konání: 10. listopadu 2017

Registrace


Místo konání: Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Organizační výbor
doc.MUDr. David Netuka, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Dvořáková

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, doc.MUDr. David Netuka, Ph.D., doc.MUDr. František Charvát, Ph.D.,EBIR, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

Více informací


ČASOVÝ HARMONOGRAM


07:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Zahájení

09:15 – 11:00 Odborný program

11:00 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Oběd

12:15 – 13:45 Odborný program

13:45 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:30 Občerstvení

14:30 – 15:15 Odborný program

15:15 – 15:30 Diskuze
15:30 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

Těšíme se na Vaši účast