Pořadatel: psychiatrické oddělení ÚVN

Odborný garant: MUDr. Petr Navrátil, zástupce primáře

Místo a čas konání: 27. března 2018 od 14.00 hod v knihovně psychiatrického odd., pavilon C5, patro -1, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Program:

  • aktuální projekty v rámci reformy psychiatrické péče v ČR
  • nové typy služeb a tvorba sítě psychiatrických služeb v Praze
  • role psychiatrického oddělení v systému psychiatrických služeb


Přednáší: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. - člen výkonného výboru pro odbornou garanci Strategie reformy psychiatrické péče

Přihláška

Zpracovala: MUDr. Eliška Henlínová