listopad 28 2023

  Kongresové centrum ÚVN,
pavilon CH2
  Téma: 21. konference společnosti vojenské medicíny

Pořádá: Společnost vojenské medicíny ČSL JEP

Termín: 28. - 29. listopadu 2023

Více informací a registrace na https://svmed2023.cz/

Pod záštitou:

 • brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK, ředitel Sekce vojenského zdravotnictví MO
 • plk. v.v. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D., děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO
 • brig. gen. v.v. prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D., ředitel ÚVN Praha

Hlavní oblasti:

 • Aktuální úkoly a výstavba vojenské zdravotnické služby
 • Aktuální poznatky, věda a výzkum v oblastech vojenské medicíny
 • Lessons learned z konflitu na Ukrajině
 • Kazuistiky
 • Tradice a historie vojenské zdravotnické služby
 • Sekce mladých vojenských lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků
 • Posterová sekce

Prezident konference: plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D.

Organizační výbor

 • plk. v.v. MUDr. Petr CHMÁTAL, předseda
 • plk. gšt. MUDr. Miloš BOHONĚK, Ph.D.
 • pplk. MUDr. Michal JURCZYK
 • kpt. MUDr. Odřej KULIHA
 • prap. Ing. Petra DVOŘÁKOVÁ

Vědecký výbor:

 • pplk. Doc. MUDr. Martin JAKL, Ph.D. – předseda
 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D.
 • mjr. MUDr. Mgr. Daniel THIBAUD
 • npor. MUDr. Martin ŠTAJER
 • prap. Mgr. Adam PÁSLER

Ke stažení:

pdf 21. konference SVM 2023 - pozvánka (647 KB)