ORL klinika 3. LF ÚK a ÚVN Praha pořádají mezinárodní diskusní fórum Střešovické jaro 2008 které je letos současně i měsíční schůzí České společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

Datum konání: ve čtvrtek 6. března 2008 od 9 hodin

Místo konání: Aula kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice, pavilon CH 2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice  

Poplatek: 100 Kč

Možno zaslat:
na účet č. 32 123-881/0710
var.symbol 137111

Pípadně zaplatit na místě.

Program:

Letos jsme se zaměřili na nové směry rozvoje chirurgie vedlejších dutin nosních se zvláštním zřetelem k využití CT navigace.

Raj Sindwani (Saint Luis, USA): Computer assisted surgery  30´

Jan Vokurka (H. Králové): CT navigace při operacích rinobaze 20´

Panelová diskuze o výhodách, nevýhodách, indikacích atd. CT navigace, vedoucí panelu Jan Vokurka, účastníci:  
Peter Rác, Richard Kulich (ÚVN Ružomberok, Slovensko), Břetislav Gál (FN Brno), Miloš Taudy (FN Motol), Milan Svoboda (Č. Budějovice), Karel Sláma, (Ústí n.L.), Michal Mikolaj (ÚVN Praha) a oba přednášející, trvání  1-1,5 hodiny

Přímý přenos operace s využitím CT navigace, operatéři Jan Vokurka a Raj Sindwani, trvání cca 1,5 hodiny

Jednací jazyk čeština a angličtina bez simultánního tlumočení, individuální překlad je možný.

Po skončení programu jste srdečně zváni na tradiční raut.

Na setkání se těší:
Michal Navara s kolektivem pracovníků ORL kliniky 3.LF UK a ÚVN Praha 

Za výbor společnosti pro otolaryngologiii, chirurgii hlavy a krku :
prof. Rom Kostřica, předseda a doc. Jan Vokurka, vědecký tajemník

Bližší informace: Sekretariát pí. Zdeňka Strnadová, tel: 973 203 161