Pozvánka na mezinárodní diskusní fórum pořádané ORL klinikou 3. LF UK a ÚVN Praha, Střešovické jaro, které je letos současně i měsíční schůzí České společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.

Image

Datum konání: ve čtvrtek 5. března 2009 od 9.00 hodin

Místo konání: Aula kongresového centra Ústřední vojenské nemocnice Praha, pavilon CH 2, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 Střešovice

Letos jsme se zaměřili na nové endoskopické metody detekce karcinomů a na nové trendy v léčení onemocnění slinných žláz.  

Program:

MUDr. Richard Holý
Nové endoskopické metody detekce časných stádií karcinomů ORL oblasti   videoprezentace    
Nahlieli O. (Israel): Endoskopické operace slinných žláz
videoprezentace              

Přímý přenos endoskopických operací, operuje  prof. Nahlieli, s možností diskuse s operatérem 1,5 – 2 hod

Jednací jazyk čeština a angličtina bez simultánního tlumočení, individuální překlad je možný.

Po skončení programu jste srdečně zváni na tradiční raut.

Poplatek: 100 kč
Zaslat: na účet č.32 123-881 / 0710
var.symbol 137111

Případně zaplatit na místě.


Včasné přihlášení nám umožní připravit vám v předstihu kongresové materiály.


Bližší informace: sekretariát Střešovického jara vede pí. Jitka Šindelářová., tel. 973 203 162

Na setkání se těší Michal Navara s kolektivem pracovníků ORL kliniky 3.LF UK a ÚVN Praha.

Za výbor společnosti pro otolaryngologiii, chirurgii hlavy a krku prof. Rom Kostřica, předseda a doc. Jan Vokurka, vědecký tajemník