a) lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru Infekční lékařství:

 • prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. (přednosta kliniky)
 • MUDr. Milan Zlámal (zástupce přednosty pro poskytování zdravotních služeb)
 • doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. (zástupce přednosty pro vzdělávání a vědeckou činnost)
 • MUDr. Simona Arientová, Ph.D., MBA
 • MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.
 • MUDr. Anna Burantová
 • MUDr. Miroslav Liška
 • MUDr. Ľubomír Mankovecký, CSc.
 • MUDr. Marie Podojilová

b) lékaři v přípravě na atestaci:

 • MUDr. Viktor Fridrich
 • MUDr. Radmila Galušková
 • MUDr. Pavla Janská
 • MUDr. Miroslava Macková