Intenzivní péče s kontinuální monitorací životně důležitých funkcí je nedílnou součástí chirurgické kliniky a její pooperační péče. Má 9 lůžek na jedno a dvoulůžkových boxech. Pacientům chirurgické kliniky je zde poskytována vysoce profesionální intenzivní péče jak v době před, tak v době po operaci, pokud pacient splňuje medicínská kritéria pro pobyt na lůžku intenzivní péče.

Ve spolupráci s intenzivisty (KARIM) poskytujeme péči též polytraumatizovaným pacientům.

Resuscitační a vyšší intenzivní péče (umělá plicní ventilace, přístrojová náhrada ledvin, invazivní hemodynamické monitorování při léčbě šokových stavů a srdečního selhávání) je zajištěna intenzivisty na centrálních jednotkách intenzivní péče (KARIM).

 

CHIR – JIP 1

Vedoucí: MUDr. Pavel Záruba
Staniční sestra: Bc. Stanislava Grégrová
Telefon: 973 202 894