Dnešní doba je charakteristická velmi rychlým rozvojem nových technologií prakticky ve všech oborech lidské činnosti. Stále více se uplatňuje vstup „umělé inteligence“ do lidského konání a ani lékařská věda v tomto vývoji nezaostává. Neustále se učíme novým postupům s využitím nejmodernějších technologií, s cílem provádět diagnostické a léčebné úkony s co nejlepším účinkem a co možná nejnižším rizikem traumatizace pacienta. Není tak dávno doba, kdy se díky zavedení nových technik začal rozvíjet obor miniinvazivní chirurgie. Současná epocha v rozvoji chirurgie je charakterizovaná zapojením umělé inteligence mezi ruku operatéra a tělo nemocného. Právě díky tomuto „vmezeření“ se stávají chirurgické zákroky výrazně šetrnější a preciznější. Miniinvazivní chirurgie zpřesňuje a usnadňuje provedení operačního zákroku.

Minimálně invazivní chirurgické postupy prodělaly v posledním desetiletí bouřlivý vývoj. Zásadní změnou v operační technice bylo zavedení laparoskopie do chirurgické praxe v 70. letech minulého století. Zavádění laparoskopie tehdy způsobilo doslova revoluci. Řada lékařů se zpočátku domnívala, že se jedná pouze o slepou a nákladnou cestu. Dnes však jsou laparoskopické operace standardem na většině chirurgických pracovišť. Přes zřejmé výhody má však laparoskopie své limity.

Laparoskopie Robotika (da Vinci)
dvourozměrný obraz trojrozměrný obraz
pevné regidní instrumenty ohebné (flexibilní) instrumenty (wrist)
limitovaná ergonomika výborná ergonomika
únava (třes nástrojů) eliminace fluktuací (třesu)
nestabilní držení kamery klidný obraz
delší „doba učení“ kratší „doba učení“

Jasné limity laparoskopie vyústily v hledání a vývoji nových, lepších a sofistikovanějších technologií a postupů. Řadu těchto limitů laparoskopické operativy umožňují překonat technické přednosti nejnovějších robotických manipulátorů. Robotické systémy odstraňují limity laparoskopie, jako je omezená hybnost nástrojů využitím telemanipulátorů, vynikající ergonomií snižují únavu operatéra a zkracují dobu učení. Prováděný operační výkon se stává preciznější, šetrnější a bezpečnější. Hovoříme o novém typu chirurgické dovednosti a robotický systém tak může být plně využit i při mikrochirurgických výkonech, kde se používají extrémně jemné šicí materiály pouhým okem prakticky neviditelné.