E1 Umístění: přízemí, číslo dveří 1.51, 1.52, 1.53

 

Posláním Oddělení klinické farmacie v ÚVN Praha je minimalizovat rizika spojená s užíváním léčiv.

Kliničtí farmaceuti optimalizují vstupní medikaci pacientů, kteří jsou přijati k hospitalizaci v ÚVN Praha a jejich medikaci sledují během celé jejich hospitalizace. V rámci poskytování klinickofarmaceutické péče se zaměřují na odhalování a řešení interakcí mezi jednotlivými léčivy, spojitost výskytu vedlejších nežádoucích účinků s podávanými léky, a upravují dávkování léků s ohledem na pacientův zdravotní stav, věk a současně podávaná léčiva. Během každodenní spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky na odděleních a klinikách tak vytváří kompaktní tým odborníků, kteří komplexně pečují o pacienta v ÚVN.

Oddělení klinické farmacie splňuje požadavky doporučené Českou odbornou společností klinické farmacie ČLS JEP a patří mezi oddělení klinické farmacie vyššího typu. Je členem Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.

Oddělení klinické farmacie je Akreditované zařízení II. typu v oboru Klinická farmacie pro specializační přípravu.

Na oddělení probíhají stáže studentů jak v rámci pregraduálního vzdělávání, tak i v rámci postgraduálního vzdělávání jiných farmaceutických oborů.

 

 

 

Napsali o nás

V prvních letech 21. století aktivně působila v oboru klinická farmacie v České republice zhruba desítka specialistů. Zdravotnická zařízení, kde byly pozice klinických farmaceutů v té době zřízeny, by se dala spočítat na prstech jedné ruky.  

Číst dál …

 

Odkazy